Reklamacje

Reklamacje i zwroty towarów są przyjmowane pod adresem:

Showtime Tomasz Pansewicz
ul. Strumienna 12
30-609 Kraków

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
tel: +48 600 971 666

Zwrot towaru:

Ze względu na to, iż zegarki Bavarian Crono są wykonywane ręcznie i tylko i wyłącznie na specjalne zamówienie Klienta brak jest możliwości zwrotu towaru lub rezygnacji z zakupu. W związku z tym prosimy o przemyślane zakupy.

Reklamacje:

Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient ma prawo do skorzystania z uprawnień określonych w gwarancji produktu. Może również złożyć reklamację w sklepie z tytułu rękojmi. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru. 

W takim przypadku wadliwy towar prosimy odesłać na adres:

Showtime Tomasz Pansewicz
ul. Strumienna 12
30-609 Kraków

z dopiskiem: "Reklamacja towaru" oraz dołączonym dowodem zakupu i opisem reklamacji.

Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może wybrać między naprawą towaru, wymianą towaru na wolny od wad lub obniżeniem ceny towaru. 

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna) Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji. 

Ważne:

Masz prawo sprawdzić stan paczki w obecności kuriera.

W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody. W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, Klient może w ciągu 7 dni zgłosić sytuację firmie przewozowej lub Sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. 

Gwarancje:

Gwarancja - to tryb reklamacji oferowany przez producentów i dystrybutorów. W ramach gwarancji reklamowany towar podlega naprawie przez autoryzowany serwis. 

Zamówiony produkt wysyłany jest do Klienta wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji. Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury lub paragonu) do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu. 

Rękojmia za wady fizyczne:

Ten tryb reklamacji przewidziany jest dla osób fizycznych, jak i dokonujących zakupu w celu związanym z prowadzoną przez nich działalnością zawodową lub gospodarczą. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.